Hem / Utbildningsstipendium

Utbildningsstipendium

Unga idrottsutövare och personer som arbetar ideellt med friskvård, utbildning och ungdomsarbete kan söka stipendierna. Sökanden skall vara inskriven vid någon form av utbildningsverksamhet som  grundskola, gymnasium, högskola eller universitet. 

Stipendierna kan endast tillfalla personer som är mantalsskrivna i Södermanlands län eller som på grund av studier flyttat till annan ort utanför länet. Idrottsutövare ska utöva sin idrott i en sörmländsk idrottsförening. Sökanden får inte använda dopingmedel eller droger såsom tobak, alkohol eller narkotika.

Storleken av stipendierna kan variera år från år. Ansökan, skall kompletteras med de meritförteckningar som man vill hänvisa till. Resultatlisor, betyg och intyg från ledare eller föreningskonsulenter. För 2020 finns det 8 st utbildningsstipender att söka á 10.000kr.