Om Stiftelsen Solbacka

Sidan uppdaterades: 2 november 2023

Stiftelsen Solbacka bildades 1953 och har som ändamål att främja utbildning. Stiftelsen förvaltar ett kapital som har sitt ursprung i en donation av förre rektorn på Solbacka läroverk, Folke Gdoding.

Avkastningen på kapitalet ska användas för utbildningsstipendier till i första hand unga idrottsutövare och personer som arbetar ideellt med friskvård eller ungdomsarbete i Södermanlands län. Stiftelsen stödjer en drogfri livsföring.

Stipendierna kan endast tillfalla personer som är mantalsskrivna i Södermanlands län eller som på grund av studier flyttat till annan ort utanför länet.

Stipendierna indelas i två kategorier:

  1. Sörmlands Idrottsprofil
    Från 1998 har ett särskilt stipendium utdelats till en framstående idrottsutövare inom Sörmlandsidrotten, stipendiet är på 50 000 kr. Stipendiet utses av Stiftelsen Solbackas styrelse tillsammans med RF-SISU Sörmland, utan ansökningsförfarande.

  2. Stiftelsen Solbackas utbildningsstipendier
    I första hand är det unga idrottsutövare och personer som arbetar ideellt med friskvård, utbildning och ungdomsarbete som kan komma ifråga. Sökande av stipendierna skall vara inskrivna vid någon form av utbildningsverksamhet som grundskola, gymnasium, högskola och universitet. Ansökan, skall kompletteras med de meritförteckningar som man vill hänvisa till. Resultatlistor, betyg och intyg från ledare eller föreningskonsulenter. Summan för utbildningsstipendiet kan variera år från år.

Sidan publicerades: 14 oktober 2022