Välkommen till Stiftelsen Solbacka

Stiftelsen Solbacka bildades 1953 och har som ändamål att främja utbildning. 
Stiftelsen förvaltar ett kapital som har sitt ursprung i en donation av förre rektorn på Solbacka läroverk, Folke Goding. 
Läs mer om Stiftelsen Solbacka och våra stipendier.